Skip to main content
  1. Avanzer Support
  2. Support Avanzer Aangifte
  3. Veelgestelde vragen
  4. Hoe kan ik een middelingsberekening maken voor de periode 2018-2020?

Hoe kan ik een middelingsberekening maken voor de periode 2018-2020?

Je gaat via het dashboard van Avanzer Aangifte Classic naar de relatie en vervolgens naar de tab ''Middeling''.

Hier kies je voor de periode 2018-2020 , vervolgens wordt je doorgelinkt naar de nieuwe omgeving van Avanzer Aangifte.

In het scherm ''Persoonlijke gegevens'' vul je de persoonlijke gegevens in van de Belastingplichtige en eventueel relevante gegevens voor het printwerk.

Om de berekening te maken klik je op ''Overzicht" > "2018- 2020".

Het is mogelijk om de middelingsgegevens handmatig in te vullen of deze over te nemen uit de betreffende aangifte(n). Let op! Voor aangiftejaar 2018 is dit niet mogelijk. De gegevens dienen voor 2018 handmatig ingevoerd te worden.

Voor een synchronisatie met de aangiftegegevens (indien aanwezig) klik je op ''Middeling data ophalen''

Wanneer er gewijzigde aangiftedata is verschijnt er een waarschuwings-icoon, klik hier op om de meest recente data op te halen.

Wanneer er geen aangifte voor dat betreffende jaar aanwezig is worden de velden automatisch op handmatige invoer gezet.


Wanneer er wel aangiften aanwezig zijn voor 2019 en/of 2020 kun je kiezen voor handmatige invoer of overname vanuit de aangiftegegevens.


Vul vervolgens de correcte gegevens in om een juiste middelingsberekening te maken.

Op het scherm wordt direct zichtbaar of er voor die periode wel of geen middeling ingediend kan worden.

Het is niet mogelijk om het middelingsverzoek elektronisch in te dienen. Kies bij het onderdeel ''Rapportages'' voor ''Verzoek 2018-2020'' en selecteer vervolgens het juiste inspectiekantoor.

De aanbiedingsbrief en middelingsberekening worden gegenereerd en hier staan direct de juiste gegevens op van het gekozen inspectiekantoor.

Was dit artikel nuttig?