Skip to main content
  1. Avanzer Support
  2. Support Avanzer Aangifte
  3. Veelgestelde vragen
  4. Hoe kan ik het best een winstaangifte maken?

Hoe kan ik het best een winstaangifte maken?

In principe bent je zelf vrij te bepalen hoe je een winstaangifte invoert.

Onderstaand wordt een weergave gegeven zoals je volgens ons het beste kunt omgaan met een winstaangifte, hierbij gebruik makend van de mogelijkheden van het programma.

Selecteer de bestaande aangifte of maak een nieuwe aangifte aan via "Nieuwe aangifte". Controleer vervolgens alle persoonlijke gegevens van de belastingplichtige (en eventueel van de partner). De persoonlijke gegevens staan vermeld in de schermen "Persoonlijk > Algemeen", "Persoonlijk > Persoonlijke situatie" en "Persoonlijk > Belastingdienst en Uitstel".

Sluit vervolgens de aangifte af en gaat je  naar het tabblad "Jaarstukken"

Je ziet hier de aan de ondernemer gekoppelde jaarstukken. Hier kunt u nieuwe ondernemingen toevoegen of bestaande wijzigen (of het aandeel in een onderneming). Ook kunt u jaarstukken van vorig jaar converteren naar het nieuwe jaar. U opent nu een jaarstuk of maakt een nieuwe aan.

Vul achtereenvolgens in: 

- N.A.W. gegevens;
- Algemene gegevens;
- importeer, indien mogelijk, de balans en resultatenrekening via het .xml bestand;
- balans;
- winstberekening.

Geef, indien van toepassing, de gegevens t.b.v. de investeringsaftrek van de onderneming op in het onderdeel "Investeringen".

Controleer via het scherm "essentiële controles jaarstuk" en het controleverslag (onderdeel van het printmenu) of er onjuistheden voorkomen in het jaarstuk en corrigeer deze zonodig. Sluit vervolgens het jaarstuk af. 

Bij het verlaten van de onderdelen "Jaarstukken IB" en "Investeringsaftrek" worden automatisch de volgende posten doorgesluisd naar de aangifte:

- totaal begin- en eindvermogen van de balans;
- saldo winstberekening van dit boekjaar;
- de gegevens t.b.v. de investeringsaftrek.

Selecteer opnieuw de aangifte en gaat u vervolgens naar scherm "Box 1 > Onderneming > Verdeling kapitaal en resultaat" en controleer of de juiste bedragen m.b.t. het kapitaal en het resultaat overgenomen zijn.

Als de onderneming een samenwerkingsverband is, dan dien je hier nog het aandeel van de belastingplichtige in het kapitaal en resultaat op te geven.

Hierna kun je verder gaan met bewerken van de andere onderdelen van de winst uit onderneming.
 

Opmerking bij maatschappen

De jaarrekening alsmede de investeringen van de onderneming hoeven slechts  eenmalig ingevoerd te worden. De ingevoerde gegevens worden vervolgens automatisch gebruikt in alle aangiften welke zijn aangegeven.
De desinvesteringen en de verdeling van het kapitaal en resultaat zijn wel persoonlijk en dienen voor elke belastingplichtige afzonderlijk in de aangifte ingegeven te worden.
Het totale aandeel in het resultaat (zie het scherm "Verdeling kapitaal") dient gelijk te zijn aan het 'Saldo fiscale winstberekening' (zie het scherm "Kapitaalsvergelijking").

M.b.t. de invulling van verdeling kapitaal/resultaat heeft de Belastingdienst nog aanvullende richtlijnen gesteld voor samenwerkingsverbanden in combinatie met een persoonlijke onderneming.
Als er sprake is van een samenwerkingsverband EN er is een persoonlijke onderneming waarin het aandeel in het samenwerkingsverband is opgenomen, dan hoeft er geen verdeling van kapitaal en resultaat ingevuld te worden. De betreffende gegevens komen dan nl. tot uiting in de jaarrekening van de persoonlijke onderneming (deze dient natuurlijk wel elektronisch aangeleverd te worden).
Nadat je de winstaangifte c.q. alle winstaangiften van de belastingplichtige hebt ingevoerd, kunt je de winst uit onderneming van de aangifte verder invullen.

Als je volgens bovenstaande werkwijze te werk gaat, vul je dus eerst de gegevens van de gehele onderneming (balans en resultatenrekening) in en daarna het persoonlijke deel van de belastingplichtige (verdeling kapitaal en winst uit onderneming).

Was dit artikel nuttig?