Skip to main content
  1. Avanzer Support
  2. Support Avanzer Aangifte
  3. Veelgestelde vragen
  4. Hoe kan ik het elektronische bericht verzenden naar de Belastingdienst?

Hoe kan ik het elektronische bericht verzenden naar de Belastingdienst?

Het is mogelijk om aangiftes voor fiscaal jaar 2019 klaar te zetten voor verzending in het elektronisch berichtenverkeer. Je opent de tab “Aangifte” en kies je de optie “Elektronische aangifte klaarzetten” zoals hieronder afgebeeld:

Er komt een melding op het scherm dat het aangiftebericht wordt aangemaakt en klaargezet in Postvak UIT. Wanneer het een gekoppelde aangifte betreft dan wordt automatisch ook de aangifte van de partner in Postvak UIT gezet. Beide gekoppelde aangiftes moeten dus gereed zijn voor verzending.

Aangiftes die aangemaakt zijn en in Postvak UIT staan, kunnen op de normale wijze naar de belastingdienst worden verzonden. Staat de aangifte niet in ''Postvak UIT'', maar staat in het onderdeel “Rapportage” wel dat deze is aangemaakt, dan staat het aangiftebericht vermoedelijk in ''Postvak UIT (FOUT)''.

Wij hebben op dit moment een uitgebreide set van situaties die in een aangifte voor kunnen komen getest en door de Belastingdienst goedgekeurd gekregen. Desalniettemin kan het voorkomen dat in uw aangifte een bijzondere situatie zit die niet in onze testset heeft gezeten.

Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet krijgt u in Postvak IN (FOUT) bij het openen van de terugkoppeling van de belastingdienst één of meerdere foutmeldingen te zien. Deze meldingen zijn doorgaans voor een gebruiker niet goed te interpreteren en dienen via de support desk te worden geanalyseerd.

Enkele voorbeelden van dergelijke meldingen:

1405 BR-BD-02.2.06: Er MOET ten minste een context met party-dimensie 'Company' zijn opgenomen INDIEN het element 'bd-i:TaxReturnMessageType' de waarde '53', '64' of '66' heeft

 
1100 at line 69 col 132: cvc-complex-type.2.2: Element 'bd-i:GiftsOtherCulturalCentre' must have no element [children], and the value must be valid.

 

Voordat u de melding(en) aan de Servicedesk gaat doorsturen verzoeken wij je de pagina met reeds gemelde issues te raadplegen en na te kijken of de melding die u van de belastingdienst terug heeft gekregen al bij ons bekend is. Zo ja, dan hoef je de melding en de onderstaand beschreven analyse bestanden niet aan ons op te sturen en te wachten tot het probleem is opgelost.

Staat je melding niet op deze support pagina dan verzoeken wij om de analyse van de melding te bespoedigen ook de achterliggende aangiftegegevens naar ons op te sturen. Tot aangiftejaar 2018 bent u gewend dit te doen met de optie “Aangifte / Exporteren”. Vanaf aangiftejaar 2019 kiest u echter voor de nieuwe menuoptie “Tijdelijke bestanden” (helemaal onderaan in het hoofdmenu direct onder “Selecties”.

In deze map met tijdelijke bestanden staan ook de eerder aangemaakte fiscale rapporten, logbestanden van jaarconversies etc. Voor de analyse van het elektronisch bericht zijn de bestanden van belang met de algemene naam:

20200331.05426547.<fiscaal nummer>.zip

Deze naam is als volgt opgebouwd: JJJJMMDD.UUMMSSII<fiscaal nummer>.zip. JJJJMMDD geeft de datum  waarop het bestand is aangemaakt, UUMMSSII het tijdstip (in uren, minuten, seconden en milliseconden), het fiscaal nummer is het BSN of RSIN van de aangifte. Let wel op dat voor een gekoppelde aangifte er dus 2 tijdelijke bestanden worden gemaakt. Je hoeft uiteraard alleen het .zip bestand mee te sturen waarin zich de aangifte met het probleem bevindt.

Het .zip bestand is beveiligd met een sterk wachtwoord wat alleen bij ons bekend is. Aangezien de meeste e-mail systemen dergelijke beveiligde bestanden niet willen versturen, verzoeken wij je om dit met WeTransfer of een vergelijkbaar programma op te sturen naar:

AvanzerAangifte-support@wolterskluwer.com

Nadat de melding geanalyseerd is, dient er een update op ons systeem te worden gezet, waarna het aangifte verzendbericht opnieuw moet worden aangemaakt op dezelfde manier als hierboven beschreven. Je krijgt dan eerst de gebruikelijke melding dat het bericht eerder is aangemaakt en of u dit wilt overschrijven, kies dan voor ''Ja''.

Het opnieuw aanmaken van het elektronisch bericht heeft uiteraard alleen zin wanneer wij de fout hebben hersteld en de update hebben uitgevoerd. In deze periode zal door ons dagelijks iedere ochtend een update van het elektronisch berichtenverkeer worden gedaan om de meldingen, die tot dusver zijn binnengekomen, op te lossen. Mocht het lukken het probleem binnen één dag te verhelpen dan krijgt je hier uiteraard bericht over via onze support.

Was dit artikel nuttig?