Skip to main content
  1. Avanzer Support
  2. Support Avanzer Aangifte
  3. Veelgestelde vragen
  4. Hoe zit het met de behandeling van prive-gebruik auto in de aangifte?

Hoe zit het met de behandeling van prive-gebruik auto in de aangifte?

In een aangifte kan sprake zijn van bijtelling ingevolge privé-gebruik bedrijfsauto en/of bijtelling huurwaarde bedrijfswoning.
Van de bijtelling ingevolge privé-gebruik auto is sprake indien de auto onderdeel is van het bedrijfsvermogen en de kosten ten laste komen van de resultatenrekening.
Van de bijtelling ingevolge huurwaarde bedrijfswoning is sprake indien de woning onderdeel is van het bedrijfsvermogen en de kosten ten laste komen van de resultatenrekening.

De bijtellingen dienen verwerkt te worden in de resultatenrekening van de betreffende onderneming.
Boekhoudkundig komt het erop neer dat de "Autokosten en transportkosten" c.q. de "Huisvestingskosten" worden verminderd met de bijtelling. Als tegenrekening voor deze bijtellingen wordt dan bijvoorbeeld "Privé" gebruikt.

De Belastingdienst wil in de aangifte het resultaat via twee methoden berekend en aangeleverd krijgen, namelijk:

- via de jaarstukken (balans en resultatenrekening);
- via een zogenaamde vermogensvergelijking (onderdeel van de aangifte inkomstenbelasting).
Het berekende resultaat dient in beide situaties aan elkaar gelijk te zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan mag de aangifte niet (elektronisch) worden ingediend bij de Belastingdienst.
Wordt de aangifte toch (elektronisch) ingediend, dan wordt hij door de Belastingdienst afgekeurd.

In de kapitaalsvergelijking, welke onderdeel is van de aangifte inkomstenbelasting, wil de Belastingdienst afzonderlijk de diverse bijtellingen voor privé-gebruik tot uiting laten komen.
De posten zijn in de kapitaalsvergelijking onderdeel van de zogenaamde "Privé-onttrekkingen".
Aannemende dat bij de boekhoudkundige verwerking van het privé-gebruik als tegenrekening "Privé" is gebruikt en op deze rekening ook de overige privé-onttrekkingen zijn geboekt, splitst je in de kapitaalsvergelijking het totaal van de privé-onttrekkingen uit naar de diverse onderdelen.
Natuurlijk is het nog handiger bij de boekhoudkundige verwerking te werken met verschillende grootboekrekeningen (bijvoorbeeld "Privé-gebruik bedrijfsauto", "Huurwaarde bedrijfswoning", "Privé-opnames" en "Overige privé-onttrekkingen").

Bovenstaande geldt natuurlijk ook voor de andere privé-onttrekkingen.

Was dit artikel nuttig?