Skip to main content
  1. Avanzer Support
  2. Support Avanzer Aangifte
  3. Veelgestelde vragen
  4. Hoe kan ik het aandeel in resultaat en kapitaal juist aangeven bij een samenwerkingsverband?

Hoe kan ik het aandeel in resultaat en kapitaal juist aangeven bij een samenwerkingsverband?

Indien in het jaarstuk is aangegeven dat er sprake is van een samenwerkingsverband dient, om tot een juiste aangifte te komen, in de aangifte inkomstenbelasting bij het onderdeel "Onderneming", "Verdeling kapitaal/resultaat", nog het aandeel van de belastingplichtige in het kapitaal en resultaat opgegeven te worden (met een verdeling hoe dit opgebouwd is).

Wordt dit niet gedaan, dan sluit de kapitaalsvergelijking niet aan bij de verdeling van het kapitaal/resultaat en is een elektronische aangifte niet mogelijk. De "Verdeling kapitaal/resultaat" is een verplicht onderdeel van de elektronische aangifte en wordt aangeleverd aan de Belastingdienst.

Welke gegevens je dient in te vullen en welke gegevens worden overgenomen uit de jaarstukken is afhankelijk van de gekozen invulmethode in het scherm NAW-gegevens van de jaarstukken. Zie hiervoor de toelichting in het scherm NAW-gegevens van het jaarstuk.

Was dit artikel nuttig?