Skip to main content
  1. Avanzer Support
  2. Support Avanzer Aangifte
  3. Veelgestelde vragen
  4. Waarom is het saldo fiscale winstberekening in de aangifte ongelijk aan totaal resultaat in de jaarrekening?

Waarom is het saldo fiscale winstberekening in de aangifte ongelijk aan totaal resultaat in de jaarrekening?

Als je de jaarrekening in het onderdeel "Jaarstukken IB" hebt afgesloten, ga dan in de aangifte naar het scherm "Box 1 > Onderneming > Verdeling kapitaal en resultaat".

Controleert u dan of de juiste bedragen zijn overgekomen van de jaarrekening.

Als de onderneming een eenmanszaak is, zal het aandeel in het resultaat juist berekend zijn.
Als de onderneming een samenwerkingsverband is, dan dien je hier het aandeel van de belastingplichtige in het resultaat op te geven.
Heb je in het jaarstuk bij een samenwerkingsverband gekozen voor 'A - Persoonlijk niveau' of 'C - Buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen', dan zal het aandeel van de belastingplichtige in het resultaat juist berekend zijn.
Heb je in het jaarstuk bij een samenwerkingsverband gekozen voor 'B - Heb je samenwerkingsverband met herleiding op persoonlijk niveau', dan dient je het aandeel van de belastingplichtige in de kolommen 'Vergoeding arbeid', 'Overige vergoedingen' en 'Restant winst' op te geven in de "specificatie verdeling resultaat".
Heb je in het jaarstuk bij een samenwerkingsverband gekozen voor 'D - Hele samenwerkingsverband. Verdichte jaarstukken op persoonlijk niveau', dan dien je het aandeel van de belastingplichtige in de kolom 'Fiscale winst' op te geven in de "specificatie verdeling resultaat".

 Ga vervolgens naar het scherm "Box 1 > Onderneming > Kapitaalsvergelijking".

Het 'Totaal aandeel in het resultaat' wordt ter vergelijking getoond in dit scherm. De Belastingdienst stelt wel als voorwaarde dat de post 'Saldo fiscale winstberekening' gelijk is aan het 'Totaal aandeel in resultaat' Als de bedragen ongelijk zijn aan elkaar en aannemende dat de posten 'Ondernemingsvermogen einde boekjaar' en 'Ondernemingsvermogen begin boekjaar' juist zijn, dan dienen nog één of meer posten bij de Privé onttrekkingen of de Privé stortingen ingevuld te worden.

Was dit artikel nuttig?