Skip to main content
  1. Avanzer Support
  2. Support Avanzer Aangifte
  3. Storing en onderhoud
  4. Reeds gemelde issues in Avanzer Aangifte

Reeds gemelde issues in Avanzer Aangifte

Laatste update : 26-05 12:30

Hieronder zie je een overzicht van de reeds gemelde issues in Avanzer Aangifte. Wij werken momenteel aan een oplossing voor deze problemen, indien beschikbaar geven wij je hieronder een workaround. Je hoeft geen contact meer op te nemen met de supportdesk om deze issues te melden.

Er kan sprake zijn van een foutmelding bij het aanmaken van een elektronisch bericht. De reeds bekende meldingen die wij al in onderzoek hebben:

IB aangiften:

*Er is een verschil geconstateerd tussen het wereldverzamelinkomen voor persoonsgebonden aftrek in de aangifte en het berekende totaal van de opgenomen posten in het aangemaakte elektronisch aangiftebericht.*

*De berekende saldo fiscale winst in de aangifte is ongelijk aan de totale fiscale winst(en) in de jaarrekening(en)*

*Er is een verschil geconstateerd tussen de totale hypotheek in de aangifte en het berekende totaal van de specificaties in het aangemaakte elektronisch aangiftebericht.*

*Er is een verschil geconstateerd tussen de totale hypotheekrente(verminderd met het restant (terugontvangen(boete)rente)) in de aangifte en het berekende totaal van de specificaties in het aangemaakte elektronisch aangiftebericht.*

*Er is een verschil geconstateerd tussen het totaal aan voorheffingen voor verdeling (excl. loonheffing) in de aangifte en het berekende totaal van de opgenomen posten in het aangemaakte elektronisch aangiftebericht.*

VpB aangiften:

*Er is een verschil geconstateerd tussen het opgenomen totaal langlopende schulden op de eindbalans in het jaarstuk en het opgenomen totaal in het aangemaakte elektronisch aangiftebericht. *

*Er is een verschil geconstateerd tussen 'Saldo voordelen innovatiebox' in de aangifte en het 'Saldo voordelen innovatiebox' in het aangemaakte elektronisch aangiftebericht.*


Andere known issues:

1. De geboortedatum (of overlijdensdatum) valt weg bij het aanmaken van een nieuwe relatie.

Workaround: Direct na het toevoegen van een nieuwe relatie kan er vanuit de tab ''Relatie'' op het fiscaal dashboard alsnog een geboortedatum en/of overlijdensdatum worden toegevoegd. 

2.Wij krijgen ook verschillende meldingen dat de optimalisatie niet zou kloppen. 

Dit issue is momenteel in onderzoek. Hier volgt later meer informatie over.

3. Na conversie kan het zijn dat het status fiscaal partnerschap niet juist is overgenomen bij beide partners.

Dit issue is momenteel in onderzoeken zal zo spoedig mogelijk worden aangepast.

4. De licentietelling 2019 bij een ingediende aangifte met partner wordt als 2 geteld.

Wij werken aan een oplossing en dit zal straks weer teruggezet worden naar één ingediende aangifte.

5. Foutmelding bij het verwerken van de Combiberichten Becon Uitstel 2019 (SBU).

    Dit is nog in onderzoek, bekijk voor meer informatie de website van de Belastingdienst.
Was dit artikel nuttig?