Skip to main content
  1. Avanzer Support
  2. Support Avanzer Aangifte
  3. Storing en onderhoud
  4. Reeds gemelde issues in Avanzer Aangifte

Reeds gemelde issues in Avanzer Aangifte

Laatste update: 28-10 08:30

Hieronder ziet u een overzicht van de reeds gemelde issues in Avanzer Aangifte. Wij werken momenteel aan een oplossing voor deze problemen, indien beschikbaar geven wij u hieronder een workaround. U hoeft geen contact meer op te nemen met de supportdesk om deze issues te melden.

Aangiftes 2019 zijn niet meer te openen via de knop "Recent" in het fiscaal dashboard.
Omdat de aangiftes vanaf 2019 in een nieuw scherm plaatsvinden, kan het zijn dat uw browser de pop-up blokkeert. U kunt dit dus verhelpen door de pop-up blocker uit te schakelen of een uitzondering in te stellen voor onze URL.

M-biljet:

In het M-biljet is een fout geconstateerd wanneer sprake is van de volgende specifieke situatie:

De belastingplichtige en/of partner heeft een M-biljet.
 Voor de buitenland periode van het M-biljet geldt er geen fiscaal partnerschap.
 Het gevolg is, dat Box 3 voor zowel de binnenlandse als buitenlandse periode niet onderling verdeeld mag worden en dus persoonlijk ingevuld moet worden.

Totdat deze fout volledig is opgelost , is er geen elektronische aangifte mogelijk in deze situatie.
 Wordt er toch een elektronische aangifte aangemaakt, dan komt de volgende melding:
 Er is sprake van een M-biljet bij de belastingplichtige en/of de partner. Over de buitenlandperiode is er geen sprake van fiscaal partnerschap. Elektronische aangifte is op dit moment niet mogelijk.

Bekende fouten elektronisch berichtenverkeer.
Hieronder staan reeds bekende fouten in het elektronisch berichtenverkeer. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

  •  Er is een verschil geconstateerd tussen de rendementsgrondslag sparen en beleggen op basis van de bezittingen verminderd met de schulden en de berekende rendementsgrondslag van de opgenomen posten in het aangemaakte elektronische aangiftebericht (BUITENLANDSE PERIODE).

  • Er is een verschil geconstateerd tussen de rendementsgrondslag sparen en beleggen voor toepassing tijdsgelange herleiding op basis van de bezittingen verminderd met de schulden en de berekende herleide rendementsgrondslag van de opgenomen posten in het aangemaakte elektronische aangiftebericht.

Was dit artikel nuttig?