Skip to main content

Hoe gaat Avanzer Advies om met de door mij verstrekte gegevens, in het kader van de AVG?

Bij de aanschaf van Avanzer, heb je een aantal gegevens aan ons verstrekt, zijnde je identiteitsgegevens (achternaam, voorletters) en contactinformatie (e-mail, adres etc.). Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken om je toegang te verlenen tot Avanzer, bij de facturatie en om je eventueel informatie te verstrekken over het product via e-mail of brief. Daarnaast verwerken wij ook gedragsgegevens, zoals de gebruikershistoriek.

Wolters Kluwer zal uitsluitend bovenstaande categorieën van persoonsgegevens verwerken. Aangezien Wolters Kluwer doel en middelen van deze verwerking bepaalt, is Wolters Kluwer aan te merken als Verwerkingsverantwoordelijke en hoeft geen verwerkingsovereenkomst te worden afgesloten.

Wanneer je Avanzer Advies gebruikt in combinatie met een aangiftepakket, vindt de ‘matching’ van klantgegevens plaats in het aangiftepakket. Dit staat los van Avanzer Advies: in dit product staan geen gegevens van je eigen klanten.

Je dient daarom de AVG-voorwaarden van uw aangiftepakket goed door te lezen. Daarnaast dien je als professional óók de regels van de AVG na te leven, waaronder het informeren van je klanten over het gebruik van hun gegevens.

Was dit artikel nuttig?