Skip to main content

Hoe gaat Avanzer Antwoord om met de door mij verstrekte gegevens, in het kader van de AVG?

Bij de aanschaf van Avanzer, heb je een aantal gegevens aan ons verstrekt, zijnde je identiteitsgegevens (achternaam, voorletters) en contactinformatie (e-mail, adres etc.). Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken om je toegang te verlenen tot Avanzer, bij de facturatie en om je eventueel informatie te verstrekken over het product via e-mail of brief. Daarnaast verwerken wij ook gedragsgegevens, zoals de gebruikershistoriek.

Wolters Kluwer zal uitsluitend bovenstaande categorieën van persoonsgegevens verwerken. Aangezien Wolters Kluwer doel en middelen van deze verwerking bepaalt, is Wolters Kluwer aan te merken als Verwerkingsverantwoordelijke en hoeft geen verwerkingsovereenkomst te worden afgesloten.

Was dit artikel nuttig?