Skip to main content

Waarom is het ondernemingsvermogen in de aangifte ongelijk aan het ondernemingsvermogen in de jaarrekening?

Als u de Jaarstukken heeft afgesloten, gaat u dan in de aangifte naar het scherm "Box 1 > Onderneming > Verdeling kapitaal en resultaat".

Controleert u dan of de juiste bedragen zijn overgekomen van de jaarrekening.

Als de onderneming een eenmanszaak is, zal het aandeel in het kapitaal juist berekend zijn.
Als de onderneming een samenwerkingsverband is, dan dient u hier veelal het aandeel van de belastingplichtige in het kapitaal op te geven.
Heeft u in het jaarstuk bij een samenwerkingsverband gekozen voor 'A - Persoonlijk niveau' of 'C - Buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen', dan zal het aandeel van de belastingplichtige juist berekend zijn.
Heeft u in het jaarstuk bij een samenwerkingsverband gekozen voor 'B - Hele samenwerkingsverband met herleiding op persoonlijk niveau', dan dient u het aandeel van de belastingplichtige in de kolommen 'Volgens contract' en 'Overig aandeel' op te geven in de "specificatie verdeling kapitaal".
Heeft u in het jaarstuk bij een samenwerkingsverband gekozen voor 'D - Hele samenwerkingsverband. Verdichte jaarstukken op persoonlijk niveau', dan dient u het aandeel van de belastingplichtige in de kolommen 'Ondernemingsvermogen excl. FOR' en 'FOR' op te geven in de "specificatie verdeling kapitaal".

Gaat u vervolgens naar het scherm "Box 1 > Onderneming > Kapitaalsvergelijking".

Als het goed is, zijn nu de bedragen van het 'Totaal aandeel in het kapitaal' uit het scherm "Verdeling kapitaal en resultaat" doorgesluisd naar resp. 'Ondernemingsvermogen einde boekjaar' en 'Ondernemingsvermogen begin boekjaar'.

Desgewenst is wijziging mogelijk via een specificatie. Dit is echter niet aan te raden aangezien er geen aansluiting meer bestaat met de balans(en).
U kunt een specificatie maken door het vinkje bij de vraag 'Ondernemingsvermogen overnemen uit winstaangifte' te verwijderen.
Op deze hoofdregel zijn een tweetal uitzonderingen:
- Als de onderneming in het aangiftejaar gestart is, dan dient u bij 'Ondernemingsvermogen begin boekjaar' een specificatie op te nemen met bedrag gelijk aan 0.
- Als u in het jaarstuk de vraag 'Wijkt de beginbalans over dit boekjaar af van de eindbalans over vorig boekjaar' met Ja (aangevinkt) heeft beantwoord, dan dient u eveneens bij 'Ondernemingsvermogen begin boekjaar' een specificatie op te geven.

Was dit artikel nuttig?