Skip to main content

Wat betekent de nieuwe versie voor de kosten van Avanzer Aangifte?

In tegenstelling tot veel van onze concurrenten hebben we de afgelopen jaren een geringe prijsverhoging (inflatiecorrectie) doorgevoerd. Dit zullen we ook in 2020 doen. De komende jaren wordt aanvullende functionaliteit op het aangiftepakket aangeboden waardoor de prijs kan stijgen. In sommige gevallen is de extra functionaliteit modulair (extra optie) en kies je zelf voor betaalde uitbreiding. Echter geïntegreerde aanvullende functionaliteit, zoals workflowtoepassingen, taakbeheer, integratie met mail en applicaties, uitgebreide rapportages, kan niet modulair worden aangeboden.

Was dit artikel nuttig?