Skip to main content

Wat gebeurt er wanneer ik mijn licentie opzeg?

Mocht je willen stoppen met het gebruik maken van de Avanzer producten en diensten dan worden, na een schriftelijke goedkeuring en bevestiging, de gegevens van de licentiehouder/ abonnementhouder en zijn/haar klanten verwijderd uit de databases. Dat betekent dat alle data wordt gewist. Alle verwerkte aangiften (IB, Vpb en berichten belastingdienst en contactgegevens) van klanten van de licentiehouder/ abonnementhouder worden hiermee gewist en verwijderd. De contracten en administratieve gegevens van Wolters Kluwer van de abonnementhouder kunnen op verzoek ook worden verwijderd. In dat geval zullen deze verwijderd worden of indien dat niet mogelijk is, worden geanonimiseerd in de Wolters Kluwer administratiedomeinen.

Een dag na het verlopen van de licentie wordt de toegang tot Avanzer stopgezet. Na zes maanden wissen wij de datagegevens. Hieraan voorafgaand worden een aantal herinneringen verstuurd waarbij er nog een keuze gemaakt kan worden voor een inkijklicentie. 

Het is mogelijk om na afloop van het contract een inkijklicentie te nemen. Met deze licentie is het mogelijk om de verwerkte aangiften (IB/Vpb) in te zien. Mutaties aan de aangifte en/of het inzien van het Elektronisch berichtenverkeer kan dan niet meer. Bel voor meer informatie of de prijs van de inkijklicentie onze afdeling Sales (0570-673444).

Mocht je geen gebruik willen maken van deze service dan kan de abonnementshouder zelf (uiteraard voor afloopdatum van de licentie) rapportages draaien (enkel in PDF) van de gemaakte aangiften en eventueel een export maken van het klantenbestand in Excel. Het is niet mogelijk om aangiften in zijn geheel te exporteren (in de .ZIP extensie), deze zijn alleen voor intern gebruik. 

Was dit artikel nuttig?