Skip to main content

Wat geeft de tijdlijn naast de Praktische duiding in een advieskans aan?

De meeste data spreken voor zich. Betreft het een beroepsprocedure en staat er definitief? Dan betekent dit dat er geen hoger beroep of beroep in cassatie in ingesteld of dat de Hoge Raad arrest gewezen heeft.


Was dit artikel nuttig?